Продукти

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА ПРОДУКТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА ОБЕМ МАТЕРИАЛ ДРЪЖКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
IH111716 1.1L PP ПЛАСТМАСОВА
IH151716 1.5L PP ПЛАСТМАСОВА
IH201716 2.0L PP ПЛАСТМАСОВА
IH251716 2.5L PP ПЛАСТМАСОВА
IH301716 3.0L PP ПЛАСТМАСОВА
R251618 2.5L PP ПЛАСТМАСОВА
R251616 2.5L PP ПЛАСТМАСОВА
R351616 3.5L PP ПЛАСТМАСОВА
RC302020 3.0L PP ПЛАСТМАСОВА
SQ702020 7.0L PP МЕТАЛНА
R1953430 19.5L PP МЕТАЛНА
ИЗОБРАЖЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЕМ МАТЕРИАЛ ДРЪЖКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
IH111716 1.1L PP ПЛАСТМАСОВА изтегли
IH151716 1.5L PP ПЛАСТМАСОВА изтегли
IH201716 2.0L PP ПЛАСТМАСОВА изтегли
IH251716 2.5L PP ПЛАСТМАСОВА изтегли
IH301716 3.0L PP ПЛАСТМАСОВА изтегли
R251618 2.5L PP ПЛАСТМАСОВА изтегли
R251616 2.5L PP ПЛАСТМАСОВА изтегли
R351616 3.5L PP ПЛАСТМАСОВА изтегли
RC303020 5.0L PP ПЛАСТМАСОВА изтегли
SQ702020 7.0L PP МЕТАЛНА изтегли
R1953430 19.5L PP МЕТАЛНА изтегли