За Нас

ЗА НАС

Екопластикс ООД е производител на изделия от пластмаса, предназначени за различни индустриални сектори. Специализирана е в конструиране и производство на пластмасови опаковки, като разполага с широка гама различни по обем и форма продукти, със следните възможности за спецификация:

 

  •  произведени от първични или рециклирани полимери;
  • с метални или пластмасови дръжки;
  • с възможност за поставяне на IML декорация.

Стратегията на фирмата е установяване на стабилни темпове на растеж, насърчаване на нововъведенията и непрекъснато усъвършенстване. В изпълнение на тази стратегия:

 

  • ориентираме нашите продукти към клиента, т.е да отговарят на спецификациите, да задоволяват изискванията, да посрещат или надвишават очакванията на нашите клиенти;
  • разбирайки нуждата на нашите клиенти от гъвкавост спрямо пазара и бърза реакция на промените в технологията, осигуряваме пълен цикъл на производство – от дизайна, производството на инструмент, до крайното изделие;
  • градим доверие с клиентите си чрез прозрачност и коректност в договарянето и изпълнението на поръчките;
  • анализираме рисковете за бизнеса, за да реагираме изпреварващо и по този начин да постигнем устойчиво присъствие;
  • непрекъснато усъвършенстваме методите и средствата за повишаване качеството на продукцията и подобряване на вътрешно фирмените процеси.