Производство

Производство

Опаковки

Производствената база разполага с шприц машини от 25 до 540т. В последните години предприятието се специализира в технология по производство на опаковки с вграден етикет IML. 

  • Произведени от първичен или рециклиран материал
  • С вградена IML декорация
  • С пластмасова, метална или вградена дръжка

Производство

Инструментална екипировка

Инструменталният отдел е оборудван с всичко необходимо за изработка и ремонт на инструменти за производство.

  • Проектиране и модифициране на продукт
  • Изработка на инструмент
  • Поддръжка и ремонт на инструменталната екипировка